Satış Ekiplerinin Performansını %20 Arttırıyor! (BOU CODE Satış Akademisi Araştırma Sonucu. Mayıs 2018) codesalesbook2213 1 665x321

Satış Ekiplerinin Performansını %20 Arttırıyor! (BOU CODE Satış Akademisi Araştırma Sonucu. Mayıs 2018)

10 Yılda 400’ü uluslar arası olmak üzere 1200 şirket ve 75 binin üzerinde Profesyon Satış Personeli ile satış gelişim programları yaptık. 15 bin saatin üzerinde satış geliştirme workshopları gerçekleştirdik.  Satışı güçlendirecek en etkin ve en basit yöntemleri tek bir sistemde birleştirdik. Performansı sahada, gerçek hayatta 12 sektörde test ettik.  Arzu ederseniz sadece on beş dakikalık bir demo toplantısında size bu gelişimi nasıl sağladığını gösterelim!

Salesbook®, İşi sadece satış geliştirmek olan, Satış Mühendisleri tarafından geliştirilmiş, Türkiye’de ilk defa, sadece satış performansını arttırmak amacı ile yaratılmış, Satış Gücü Yönetimi Sistemidir.
CRM, PMS, IKMS, gibi sistemler onlarca işlevi belli bir seviyede yapmaya çalışırken, hantallaşarak ekibe ek iş yükü olabiliyor. Salesbook® tek bir işi, kusursuz yaparken, sadece satış performansını geliştiriyor.
Saha Satış Aktivitelerini Görselleştirir Rekabet ve Yarışma Motivasyonunu Yaratır | Yapay Zeka Gözü İle Takip Eder ve Yönlendirir.
Satış Ekiplerinin Performansını %20 Arttırıyor! (BOU CODE Satış Akademisi Araştırma Sonucu. Mayıs 2018) salesbook Plan
1. Görsel Satış Aktivite Planı ile Kusursuz Hedefleme !
“Yapılan en son araştırmalar gösteriyor ki; Yazılı ve Görselleştirilen Operasyonel Planlar, Performansı %25’in üzerinde arttırıyor.”

Görülmeyeni planlamak, yönetmek ve geliştirmek çok zordur. İşte bunun için Salesbook® satış ekibinin bütün aktivitelerini

görselleştirir. Şirketin en hareketli ve sahaya yayılmış faaliyetleri tek bir merkezde 7/24, baktığınız anda hazır olmasını
sağlar. Kişiler kendi satış resmini, müdürler kendi ekiplerini, patronlar şirketin tüm saha aktivitesini görsel olarak canlı görürler.
Karar almak, operasyonel planlama yapmak ve destek vermek kolaylaşır. Satış performansı artar. (+%25 Performans)
2. Benzersiz KPI Benchmarking ile Rekabet ve Yarışma Motivasyonu !
“Yapılan en son araştırmalar gösteriyor ki; “Rekabet ve yarışma ortamı, ekip performansını %20 oranında arttırabiliyor.”

Salesbook® ekipleri, bölgeleri ve kategorileri şirket geneline göre kıyaslar. Satış yeteneğini ölçebilen özel KPI’lar ile hangi

ekibin hangi parçasının, hangi satış yeteneğinin, ne kadar gelişmesi gerektiğini, şirketin satış kabiliyetinin ve iş kaybının
hacmi ve kesin sebeplerini gösterir. Gelişimin önünü açar. En iyi performansları örnekler, ekip için rekabet ve yarışma psikolojisi
yaratarak satış performansını arttıran eşsiz bir motivatör görevi üstlenir. (+%20 Performans)
3. Yapay Zeka Gözü İle Kontrolün, Pozitif Etkisi. 
“Yapılan en son araştırmalar gösteriyor ki; Doğru ve mutlak takip, ekip performanslarını %14’e kadar arttırabiliyor.”

Araç takip sistemleri, yakıt tasarrufu ve gereksiz kullanımı önlüyor.(%20) Üretim performans kameraları, çalışanların verimliliğini arttırıyor. (%16)

Düzenli takip edilen ekiplerin performansı kesinlikle yükseliyor.(%14) Takip performansı arttırıyor. Şirket ve satış yönetimin takip ve sürekli sorgulaması
negatif etki yapabilirken. Yapay zeka gözünün takibi sadece pozitif etkileri ile hayata geçiriliyor. (+%14 Performans)
Demo toplantısı ve Salesbook® ‘u denemek ve kullanmak için (sadece bir günde kullanıma hazır sistem) lütfen bu maile cevap yazınız.
Veya www.codesalesbook.com adresinden bir toplantı talebi gönderiniz.