Satış Mühendisliği

Code Satış Mühendilsiği, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek satışın bir bilim olarak ele alınması, uluslararası yöntemlerin bir bileşkesi olarak sunulması ve uygulanması gerektiği gerçeğinden yola çıkarak hazırlanmıştır. İşletmelerın hemen her bölümünde belli konuda uzman mühendislerin ve mühendislik dallarının istihdam edilmesi ancak en önemli foksiyona sahip departmanda bunun yapılmıyor olması (sadece ülkemizde) büyük bir potansiyelin atıl durumda kalmasına yol açtığı inkar edilemez bir gerçektir. Her işletmede Satış Mühendisliği birinlerinin kurulması ve istihdam edilmesi çok yüksek bir maliyet yükü getireceğinden dolayı, Code tarafından paketler halinde hazırlanmış satış mühendisliği hizmetleri düşük maliyet , yüksek fayda olarak ek getiriler sağlamaktadır. Code Satış Mühendisliği Hizmet Paketi ile tanışan işletmeler böylelikle Satış Bilimi ve Yeni Nesil Teknikler konusunda ilk adımı atmış uzun dönemde ise bu maliyetleri kendi bünyesinde üstlenecek getiriyi sağlamış olması garanti alnına alınmaktadır. Code Satış Mühendisliği Hizmet Paketi onlarca yıl üzerinde çalışılmış uluslararası işletmelerde uygulanmış ve Türkiye şartlarına göre adaptasyonu sağlanmış satış geliştirme kontrol ve yönetim araçalarını bünyesinde barındırmaktadır. Satış Mühendisliği paketi içerisinde alınan her hizmet maliyetini kullanımının ilk ayında geri ödemek üzere adapte edilmiş olup, ek maliyet ve admistrative efor gerektirmesi söz konusu olmamaktadır. Code Satış Mühendisliği Hizmet Paketi on yılı aşkın sürede uzman ekibimiz tarafından bir araya getirilmiştir. Yine aynı yöntemler kullanılarak hazırlanan tanışma sunumu ve toplantısı ise sadece 10 dakika sürmektedir.

Code-Satış-Mühendisliği

Satış-Eğitimi

Satış-Geliştirme

Satış-Yöntemleri

Satış-Teknikleri